Biografische schetsen

Hermann Friedrich Kohlbrugge
KohlbruggeHermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) was hulpprediker bij de Hersteld Lutherse Kerk te Amsterdam. Hij kwam in moeilijkheden omdat hij protesteerde tegen de onrechtzinnige predikant Uckermans. Dit had tot gevolg dat de aanklager als rustverstoorder werd afgezet. Te Utrecht promoveerde Kohlbrugge in 1829 op een studie over Psalm 45 tot doctor in de theologie. Vervolgens deed Kohlbrugge herhaalde verzoeken om lid te worden van de Nederlandse Hervormde Kerk, maar al deze pogingen mislukten; men wilde deze ‘onruststoker’ niet. Zijn kerkelijke lijdensweg publiceerde hij in ‘Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet’. Lees verder

 

Johannes Wichelhaus
wichelhausJohannes Wichelhaus werd geboren op 13 januari 1819 te Mettmann, een stadje in de buurt van Elberfeld. Hij was de oudste zoon van Johannes Wichelhaus en Wilhelmine von der Heydt. De familie van zijn moeder behoorde tot een oud en aanzienlijk geslacht uit het Wuppertal. Johannes vader was predikant te Elberfeld, in 1834 nam hij een beroep aan naar Bonn. In Elberfeld bezocht Wichelhaus het gymnasium. Hij was een briljante leerling en met glans legde hij zijn eindexamen af. In 1836 werd hij theologisch student aan de universiteit van Bonn. In de bibliotheek van zijn vader raakte hij geboeid door boeken over de archeologie, daarnaast maakte hij kennis met preken van H.F. Kohlbrugge. Lees verder

 

Eduard Böhl
BohlEduard Böhl werd op 18 november 1836 in Hamburg geboren. Zijn vader was Luthers en zijn moeder de Liagre was van rooms-katholieke komaf. Al spoedig bleek dat voor deze hoogbegaafde jongeman de weg lag in de beoefening van de wetenschap. Zijn ouders hadden graag gezien dat hij via de studie in de rechten een regeringsbaan gezocht had, maar zijn hart trok hem naar de theologie. Tijdens zijn studie kwam hij met zijn vriend Th. J. Locher in Elberfeld. Op 12 april 1861 trouwde hij met Anna Johanna Theodora Kohlbrugge (1836 – 1873). Hij vestigde zich in 1860 in Bazel, waar hij na zijn ‘Habilitation’ privaat-docent werd. Vervolgens werd hij in 1864 hoogleraar te Wenen. In Bazel werden een zoon en een dochter geboren en eveneens in Wenen een dochter (die nog geen 2 jaar werd) en een zoon. Lees verder

 

Benjamin Lütge
Benjamin Lütge werd geboren op 31 juli 1858 te Elberfeld als zoon van Heinrich Andreas Lütge en Maria Petronella Schey. Uit hun huwelijk zijn vijf kinderen geboren waaronder twee zoons die predikant zouden worden, Heinrich Andreas Johannes en Benjamin. Dit gezin behoorde tot de Niederländisch-reformierte Gemeinde, de gemeente van dr. H.F. Kohlbrugge. Benjamins vader stamde uit een Pruisisch geslacht en was onderwijzer in Elberfeld aan de Schmachtenbergische Schule. Oorspronkelijk kwam hij uit Bayerstädt, een plaatsje in Brunswijk, maar door onenigheid in zijn vorige werkkring verhuisde hij naar Elberfeld. Dit geschil betrof een conflict met een docent, een zekere Dinter, die de maagdelijke geboorte van de Heere Jezus loochende. Vader Lütge was hierover zo verontwaardigd dat hij hem een zwijn noemde. Dit betekende voor hem ontslag. Het optreden van Lütge was niet onopgemerkt gebleven, in de kranten werd hier zelfs melding van gemaakt. Toen Carl von der Heydt, een invloedrijke burger uit Elberfeld, dit vernam, attendeerde hij Lütge erop dat er een vacature was in Elberfeld en dit resulteerde in een benoeming aan de bovengenoemde school. Lees verder

 

Top