Home

Welkom op de website van de Vereeniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften. Doel van de vereniging is het verspreiden van geschriften, preken van gereformeerde inhoud. Allereerst komen in aanmerking werken van Dr. H.F. Kohlbrugge.

Op deze site vindt u informatie over de vereniging en haar activiteiten. Daarnaast zijn er een aantal korte levensbeschrijvingen te vinden van prominente figuren uit de Kohlbrugge-kring. Ook worden regelmatig meditaties geplaatst uit het Amsterdamsch Zondagsblad.


Nieuwe publicatie (2019)

De nieuwste uitgave van de VUGG is dit jaar geen Kohlbrugge-publicatie maar de jongste pennenvrucht van ons bestuurslid dr. A. de Reuver: Door de liefde van Christus gedrongen. Geloof en belofte in de prediking van Andrew Gray en de gebroeders Erskine. Luisterend naar de verkondiging van Gray en de Erskines, laat dr. De Reuver zien hoe het geloof zijn grond en voedingsbodem heeft in de genadige belofte van het Evangelie. Korte biografische schetsen en een beschrijving van het puriteinse klimaat plaatsen de beschreven prediking in de juiste context.

——————————————————————————————————————————–
Publicatie 2018

Eind 2018 is er een nieuwe, aanzienlijk aangevulde editie van De eenvoudige Heidelberger verschenen. Helaas heeft Kohlbrugge geen complete verklaring van de Heidelbergse Catechismus nagelaten, wel werden verschillende catechismuspreken van hem uitgegeven. De meeste daarvan zijn opgenomen in De eenvoudige Heidelberger. Deze bundel verscheen voor het eerst in 1941 en beleefde verschillende herdrukken. Nu verschijnt een nieuwe editie, uitgebreid met achttien andere catechismuspreken. Deze uitgave is samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door prof. dr. A. de Reuver en H. Boele. Daarmee bevat De eenvoudige Heidelberger nu de meest volledige verklaring van ons Troostboek door de prediker uit Elberfeld.

——————————————————————————————————————————–
Kohlbrugge in het Catharijneconvent

Dr. Kohlbrugge is weer terug in Utrecht Het Utrechtse Museum Catharijneconvent heeft onlangs een schilderij ontvangen waarop Kohlbrugge staat afgebeeld. Het schilderij onderging een kleine opknapbeurt en ‘is momenteel in volle pracht te zien op de Kloostergang begane grond’, aldus conservator Tanja Kootte.

Op 15 juli 2017 is de jubileumbijbel van Kohlbrugge, die tot voor kort familiebezit was, overgedragen aan het Museum Catharijneconvent. Kohlbrugge kreeg deze bijbel als geschenk aangeboden op 7 juni 1871 bij zijn 25-jarig ambtsjubileum.